Trong kinh doanh 10% là Duyên, 90% là Dám “Xắn Tay Áo” Làm Việc

Trong kinh doanh 10% là Duyên, 90% là Dám “Xắn Tay Áo” Làm Việc

z3604473757912_ab33c12f87112376545bb9b223e02fe0.jpg

Trong kinh doanh 10% là Duyên, 90% là Dám “Xắn Tay Áo” Làm Việc

Ai cũng nói “nghề chọn người” muốn kinh doanh tốt thì phải có duyên bán hàng, có duyên với khách hàng. Nhưng Thiền lại nghĩ khác: 

Những người làm ăn giỏi thì hết 90% là do họ dám nghĩ, dám làm, dám xắn tay áo làm đủ thứ chuyện từ gói hàng kiêm luôn shipper rồi mới làm chủ. Duyên chỉ tới khi mình nỗ lực với nghề đủ lớn, chân thành với khách hàng đủ lâu. 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *NGÔ VĂN THIỀN

CEO & Founder Công ty TNHH Beauty Care USA
CEO Công ty TNHH Dược Phẩm TM Quốc tế

THÔNG TIN LIÊN HỆ

* Phone: 0907 649 659

* Email: thienngo.bcusa@gmail.com

* Facebook cá nhân: Thiền Ngô